Forest School is.006

Forest School คืออะไร? เด็ก ๆ จะได้อะไรจากคลาสนี้?

Cover

Forest School เป็นกระบวนการเรียนแบบหนึ่งทีเชื่อในการยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการสนับสนุนให้เด็ก ๆ เติบโตอย่างรอบด้าน ผ่านการเล่น การสำรวจ และการฝึกความกล้าทำสิ่งใหม่ ๆ ในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ ช่วยให้เด็ก ๆ ได้พัฒนาความมั่นใจและความเคารพในตัวเอง มีความเข้าใจและผูกพันกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Forest School ได้รับแรงบันดาลใจมาจากแถบสแกนดิเนเวีย และเริ่มต้นในสหราชอาณาจักรในปี 1993 ในปัจจุบันมีการใช้กระบวนการนี้สอนในโรงเรียนและที่ต่าง ๆ ทั่วโลก โดยผู้สอนที่ต้องผ่านการเทรนมาโดยเฉพาะ

Forest School is.003

เด็ก ๆ ในคลาสนี้ จะได้เรียนรู้และพัฒนาทั้งด้านความรู้ ความรักและความเข้าใจในโลกธรรมชาติ รวมถึงเสริมสร้างความสามารถในการเข้าสังคม พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ร่างกาย และสติปัญญา ด้วยการอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ไม่ตัดสิน แต่ให้อิสระในการทดลอง ตั้งคำถาม เปิดรับประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้ตัวเอง รวมถึงเรียนรู้ที่จะทดลองและรับความเสี่ยง ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ จะช่วยเด็ก ๆ ให้มีความคิดที่รอบด้านขึ้น ฝึกการตัดสินใจ ความกล้า และความมั่นใจในตัวเอง ที่จะช่วยน้อง ๆ ได้กับทุกสถานการณ์ในชีวิตจริงอีกด้วย

มาทำความรู้จักลักษณะ 6 ข้อของคลาส Forest School ที่ได้มาตรฐานกันค่ะ

Forest School is.005

ขอบคุณข้อมูลและสามารถทำความรู้จักโปรแกรมนี้เพิ่มเติมได้ที่ https://forestschoolassociation.org/

 

ดูรายละเอียดคลาส Forest School at KLS ได้ที่https://klearningspace.com/programmes/k-forest-school/สอบถาม ทดลองเรียน และติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทาง LINE @KLearningSpace https://lin.ee/fPy7QnP หรือโทร 0992457777 หรือ 0994029977